Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Styrelse

Styrelsen väljs årligen på vårt årsmöte i samband med vårt vårmöte.

Styrelsens sammansättning:

Styrelse Mtfd 2017 2018

Registrator Åke Wallenbert, Västmanlands sjukhus
Ledamot Per Jonsson, Norrlands universitetssjukhus Umeå
Kassör Gunnar Malmström, Danderyds Sjukhus AB
Ordförande Joost Fokkelman, Skaraborgs Sjukhus
Suppleant Jimmy Friebe, Ålands Sjukhus
Vice Ordförande

Jeanette Mellberg Nilsson, Skånes Universitetssjukhus

Sekreterare David Stenstad, Akademiska sjukhuset Uppsala
Ledamot

Kenth Eek, Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamot

Peter Nordström, Sundsvalls Sjukhus