Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Kvalitetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete

Exempel på detta är:

  • Vi deltar i olika arbetsgrupper som diskuterar standarder
  • Vi ordnar seminarier om Svensk Läkemedels Standard, SLS
  • Vi arbetar aktivt med lokala föreskrifter på hemodialysavdelningar

Reidar är en rikstäckade riskdatabas som man rapporterar olyckor och tillbud med medicinskteknisk utrustning till. MTF-D följer upp rapporterade tillbud med dialysutrustning och diskuterar dessa vid styrelsemöten.

Mer information om Reidar.