Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Kontaktinformation

Kontakta oss!

Vår ordförande, Gunnar Malmström kan nås enligt följande:
E-post: gunnar.malmstrom@ds.se
Telefon: 08-655 6043

E-post till övriga styrelsemedlemmar finns här.

Det finns också ett kontaktformlär här på websidan som ni kan använda för att nå oss.