Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Historik

MTFD (Medicin Teknisk Förening Dialys) är en yrkesförening för medicintekniska ingenjörer inom hemodialys verksamhet.

Föreningen bildades 1989 och nyregistrerades som ideell förening 2010.

 

Fakta om MTFD:

- 2012 var det ca. 40 medlemmar i föreningen.

- Vårt mål för 2013/2014 är att öka antalet medlemmar med 25%. MTFD är en intresseförening för medicintekniska ingenjörer som arbetar med dialysteknik.

- Årligen under februari månaden har vi anordnad en kursdag där vi utbildar alla yrkesgrupper inom hemodialys i SLS (Svensk Läkemdels Standard).

- Även på vårmötet (SNSF) har vi under flera år kunnit erbjuda ett attraktivt teknikerprogram.

- Vid flera tillfällen (med någa års mellanrum) har vi vidarutbildad medicintekniska ingenjörer och medicintekniker inom dialysteknik.