Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Föreningens stadgar

Förenings stadgar

MTFD Förenings stadgar