Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Fakturaadress

Vår fakturaadress

MTFD


c/o Gunnar Malmström

Sköndalsvägen 116

12868 SKÖNDAL