Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Årsmöteshandlingar

Protokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Här hittar du senaste årsmöteshandlingar:

 

Årsmötesprotokoll