Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Om MTFD

Nytt år och ny intresseförening för medicinsktekniska ingenjörer som jobbar med dialys. Du som ännu inte anmält dig till MTFD medlemsregistret på vår hemsida, gör det NU!

Medlemsavgiften används till största delen till vår prenumeration av tidningen Dialäsen. Om du vill ha Dialäsen i din brevlåda, betala vår låga medlemsavgift på 150 kr för 2011. Medlemskapet ger dig också rabatterad deltagaravgift på Vårmötet i Göteborg den 8-10 maj. Om du inte fått Dialäsen så beror det troligtvis på att du inte betalt din medlemsavgift för 2011. Betala medlemsavgiften på bankgiro 658-0187, glöm inte att skriva ditt namn.