Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 7 maj 2008

Vårmötet i Ystad MTF-D program 18-20 Maj

Nu är det inte långt kvar till vårmötet! Hoppas att Ni kan komma redan på söndag den 18/5.

Program MTF-D vid vårmötet i Ystad

Söndag:

14.30 Samling vid Saltsjöbad för gemensam resa till Kåseberga. Vi samåker med egna bilar + taxi vid behov, det är 20 km till Kåseberga.

15.00- 17.00

Idè seminarium vid Alu stenar. MTF-D bjuder på havets läckerheter från Kåseberga fisk restaurang. Se www.kaseberga-fisk.se

 

Måndag:

 

08-00- 11.15 Vi deltar på sjuksköterskornas alt apotekarnas program samt besöker utställningen.

 

11.15- 12.15 MTF-D årsmöte

 

12.15-13.30 Lunch, utställningsbesök

 

13.30 -17.00

 

WORKSHOP OM PROVTAGNING PÅ DIALYSAVDELNINGAR

 

Moderator: Per Jonsson

 

Ämne Föreläsare

 

Kemisk provtagning Gert-Inge Bertinsson

 

Mikrobiologi Anita Steen

 

Kemisk provtagning Stefan Sändrup

 

Provtagning dialys Sara Berg

 

Läkemedelsstandard Maria Ingevaldsson

 

Diskussion i smågrupper

 

Tisdag

 

08.20- 08.50 Accessmätning Jerker rangström

 

 09.00- 10.00 Hemdialysteknik workshop Gunnar Malmström

 

 10.45- 11.00 Riskanalys vid hemhemodialys Britt-Louise Allenius

 

 13.00-13.30 Dialysstandarden Kenth Sundgren.

 

13.45- 14.15 Dialysteknik Kenth Larsson