Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 27 januari 2016

Vårmöte Umeå 2016

Njurmedicinskt Vårmöte 2016 Umeå, 9-11 maj

Njurmedicinskt Vårmöte 2016 äger rum 9-11 maj i Umeå.

MTFD kommer även i år med ett eget teknikerprogram.
På Vårmötet kommer det att finnas intressante föreläsningar, information från olika företag och möjlighet att utbyta kunskap med dina teknikerkollegor från hela Sverige.

föjl länken för mer information.

Vårmötet är ett ”multidiciplinärt” möte för de Sköterskor, Läkare, ingenjörer etc. som arbetar med dialys på sjukhus och företag i landet.
Här lär man känna och kan dela erfarenheter med kollegor från övriga landet.
Det kontaktnätet har vi alla nytta av. Det finns ca fem parallella program med föreläsningar att välja bland.
I MTFD:s program hittar du bland annat:

Värmedesinfektion ett hett ämne: I år kommer MTFD ha Dr. Rolf Nystrand som huvudtalare.
Han talar om ett hett ämne: Värmedesinfektion. I Sverige har vården tagit en mängd mikrobiologiska prover sedan Läkemedelsverket skrev sitt kapitel om tillverkning av dialysvätska i vården.
Sedan dess har användandet av värmedesinfektion blivit mer frekvent både i dialysapparater och vattenanläggningar.
MTFD presenterade förra året en egen rekommendation om sänkning av provtagningsfrekvensen baserat på mikrobiologiska resultat från ett tiotal avdelningar i landet.
Men hur vet man att värmedesinfektion av just vår utrustning är tillräcklig för att man skall kunna lita på att den håller bakterieväxt borta? Det finns en metod att värdera värmedesinfektion, A0, som lyfts fram i en ISO standard.
Kan den vara till nytta? Kanske dialysutrustning i framtiden kan ange A0 värden på sin desinfektion. Om man förlänger en vattenslinga och temperaturen, i returen, går ner några grader, kanske man kan beräkna hur mycket extra desinfektionstid man behöver för att vara säker?
Kan A0 användas som valideringsparameter, då svaren är snabbare än labsvar?
Kom och lyssna på hur Dr. Rolf Nystrand ser på dessa frågor och vill du i förväg sända en fråga om värmedesinfektion så sänd den till: per.jonsson@vll.se

Ekonomi och dialysmetoder: Ekonomin är en faktor med stor påverkan på vården.
En aktuell rapport har jämfört olika metoder för hemdialys och visar på att det relativt nya systemet NX Stage medför lägre totalkostnad för samhället än de jämförda dialysalternativen. Men jämför man med relevanta förutsättningar?
Johan Olsson, en av författarna, presenterar rapporten och svarar på frågor.

Hemdialys workshop: Har du tips på arbetssätt eller teknikanvändning som kan vara till nytta för andra kollegor i landet?
Eller har du tvärt om erfarenhet om när något inte har fungerat som planerat och som andra kanske kan undvika om de känner till att problemet kan uppstå?
Här delar vi med oss av tips och tricks för att sedan övergå i en workshop kring om MTFD kan ha en mall för heminstallation, eller om det skulle behövas många strategier för ändamålet.

Preleminärt Program:

Måndag 9/5

Registrering 11:00-17:00

15.00-16:00 Hem HD. Tips & tricks samt dyrköpta erfarenheter
- Erfarenheter från HHDverksamhet KS/Kungshomlsdialysen – Anna Wittink MT - Karolinska Universitetssjukhuset 
- Tips och tricks vid apparatinstallation – Anders Möllerström MT-Trelleborg
- Ansvarsfördelningsmall Bostadsanpassning – Joost Fokkelman MT- Skaraborgs Sjukhus
- Översvämning i heminstallation - Gunnar Malmström MT- Danderyds Sjukhus
- Mobil RO med värme - användning utan avhärdare - hur går det? Per Jonsson CMTS Västerbotten
- För mycket Järn i godkänt kommunalt vatten – Per Jonsson CMTS Västerbotten

16.00–17.00 Workshop - Hur vill vi att MTFD skall nätverka kring hemdialys

18.00 Invigning, IDUN, Folkets Hus

19.00-21.00 Mingeltallrik, P5, Väven

Tisdag 10/5

Registrering 08.00-13.00

08:00 Välkommen

08:15-08:40 Ultrafiltrering av vatten - en provtagningsmetod med dialysfilter
Linda Karlsson, Försvarets Forsknings institut – Umeå

08:45-09:30 IT-Rond, hur hjälpa och inte stjälpa.
Föreläsare, IT VLL. Christina Igasto, Göran Algers.
Mycket tid läggs på datortid. Hur kan den minskas genom att systemen fungerar och passar verksamheten.

09:30 Kaffe

10:15-11:00 Social och ekonomisk utvärdering av olika dialysbehandlingsalternativ
Magister uppsats Göteborgs Universitet. Johan Olsson, Civilekonom

11:00-11:30 Hemdialys - vad säger lagen om bostadsanpassning?
Josefin Leijon, Landstingsjurist Västerbottens läns landsting

11:30 Lunch

13:00-14:30 Värmedesinfektion A0 - ett hett tema
Kan man veta man om det är tillräckligt? 
Bakgrund och teori Dr. Rolf Nystrand. Bio-TeQ Nystrand Consulting

14:30 Kaffe

15:15-15:45 A0 i praktiken, Praktiska exempel.
Dr. Rolf Nystrand.

15.45-17:00 Gruppdynamik,
Föreläsare: Hanna Marklund
Det är viktigt att gruppen fungerar så den enskilde individen kan prestera.

19.00 Middag, folkets hus, äpplet

Onsdag 11/5

08:15 Välkommen

8.30-9:30 Nyheter från industrin
Baxter: 
ScanMed: Blodflödesmätning med Transonic HD03, Mätning av Cardiac Output. Jon Starborg
Nordic MedCom: ”Nutidens och framtidens Hem-HD och CRRT – ekonomi och enkelhet”
BBraun: Lauer Aquaboss, mer än bara vattenrening - Göran Svedlund 
Fresenius Medical Care: Ny vattenanläggning - Stefan Laiti

09:30 Kaffe

10:00-11:30 Årsmöte MTFD

11:30 Lunch

13:00-14:00 Dialysteknik & säkerhet (Per Jonsson CMTS Västebotten):
13.00 Summering av workshop 2015 kring säkerhetshål & resultat Per J.
13.10 Ny Internationellstandard för larmanslutning att stoppa blodpump.
Hur kan ett larmföretag använda standarden. Patrik Byhmer, Redsense Medical 
13.25 Elsäkerhet, Dialysapparatstandarden ställer krav på att reducera läckströmmar från omgivande utrustning cf nivå även i höljen! Hur reducerar vi? Per J mfl.
13.35 Elsäkerhet, Jordfelsbrytare vad skyddar den mot? Martin Lundmark Luleå Tekniska Universitet
13.50 Luftinfusion vid lokal citratantikoagulation i CRRT Per J.
14:00-14:45 Workshop, hur arbetar MTFD vidare med tekniska säkerhetshål (Per Jonsson CMTS Västebotten mfl.)

14:45-15:00 Avslutning, presentation av 2017 års arrangör

15.00 Kaffe