Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 11 september 2018

Vårmöte och Teknikerkurs 2019, Gävle 7-9 maj

Njurmedicinskt Vårmöte 2019, Gävle, 7-9 maj & Kostnadsfri Teknikerkurs

 

Tidigare har MTFD sponsrad deltagaravgift till några medlemmar.
I år blir det inte sponsring på samma sätt.

MTFD har som ledord ”information och utbildning inom dialys”.
Det är därför vi kommer att satsa på en kostnadsfri kursdag i samband med Njurmedicinskt Vårmötet,  den 7-9 maj 2019 i Gävle.

Teknikerkurs Del 2 som är en fördjupningkurs efter fjolårets kurs Del 1 kommer att gå in på följande ämnen:
Vattenteknik 
Kvalitetssystem, provtagning och GMP
Relevante elsäkerhetsstandarder
Akutdialys, IVA-dialys
HemHemodialys

Kursen är kostnadsfri, men för att kunna delta i kursen krävs det att du deltar och anmäler dig till hela Vårmötet också (deltagaravgift är ca. 4375,- kr). Då får man en bra utbildning och ett par mycket givande kongressdagar!

Snart kommer mer info vara tillgänglig på denna hemsida. Anmälan kommer att kunna ske senare via kogressarrangörens hemsida.