Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 3 mars 2020

Vårmöte och teknikerkurs 11-13 maj 2020 Göteborg

MTFD har som ledord ”information och utbildning inom dialys”.

Det är därför vi kommer att satsa på en kostnadsfri kursdag i samband med Njurmedicinskt Vårmötet, den 11-13 maj 2020 i Göteborg.

Teknikerkurs Del 1 som är en grundkurs för dialystekniker kommer att gå in på följande ämnen:

Dialyspatienten
Dialysprinciper
Dialysfilter
Dialysmaskinen: Grundprinciper
Dialysmaskinen: flödesschema och konduktivitet 
Patientsäkerhet: vennålsdislokation
Dialyssäkerhet: elsäkerhet, dator, telefon

Klicka här för att komma till kursprogrammet.

Kursen är på måndag eftermiddag 11 maj samt onsdag förmiddag den 12 maj. Efter kursen fortsätter kongressen med ett intressant teknikerprogram.

Kongressprogramet hittar du genom att trycka på länken.  

Kursen är kostnadsfri, men för att kunna delta i kursen krävs det att du deltar och anmäler dig till hela Vårmötet också (deltagaravgift är 3600,- kr). Då får man en bra utbildning och ett par mycket givande kongressdagar!
Snart kommer mer info vara tillgänglig på denna hemsida. Anmälan ske via kogressarrangörens hemsida.