Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 2 december 2022

Vårmöte 2023 8-10 maj Göteborg, teknikerkurs och kongress

Vårmöte 2023 8-10 maj Göteborg, teknikerkurs och kongress

Efter ett långt uppehåll är MTFD glad och stolt att kunna anordna en teknikerkurs och ett mycket intressant teknikerprogram på Vårmöte 2023, 8-10 maj i Göteborg!

Vårmötet och kongressen inleds med en grundkurs i dialysteknik där följande områden kommer belysas:
- Dialysmaskinens grundprinciper och flödesschema.
- Blandningsprinciper i olika dialysmaskiner.
- Dialysbehandlingen, HD, HDF, dialysfilter.
- Patientsäkerhet med fokus på elsäkerhet.
- Vattenreningsteknik.
- Dialyspatienten, njursjukdomar och njuranatomi.

Efter grundkursen i dialysteknik fortsätter kongressen med ett späckat teknikerprogram. Följande föreläsningar är inbokade:
- Försörjningsberedskap, Anna Lundgren, Läkemedelsverket.
- Nyheter från industrin.
- Vägledning för avvikelsehantering, Per Jonsson, Norrlands universitetssjukhus.
- MTFD presentation av nya hemsida.
- Elsäkerhet vid dialys Marcus Eklund, Västfastigheter.

Anmälan till kongress och kurs kan man göra snart på Vårmötets hemsida.
Grundkurs dialysteknik erbjuds gratis av MTFD när man anmäler sig till kongressen!
Varmt välkommen!