Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 30 november 2016

Vårmöte 2017, Visby 24-26 april

Njurmedicinskt Vårmöte & Nordiatrans 2017

Njurmedicinskt Vårmöte 2017 äger rum 24-26 april i Visby, Gotland.

MTFD kommer även i år med ett eget teknikerprogram.
På Vårmötet kommer det att finnas intressante föreläsningar, information från olika företag och möjlighet att utbyta kunskap med dina teknikerkollegor från hela Sverige.

MTFD erbjudar sponsring till 10 medlemmar.
Ansök om stipendium- betald konferensavgift senast 20 februari 2017.
Vid sponsring av konferensavgift för Vårmötet prioriteras i första hand en sökande per arbetsplats.
Överstiger antal sökande 10 personer kommer lottning att ske.
Besked kommer innan 24 februari eftersom det är sista datum för lägre registreringsavgift.

Följ denna länk för att ansöka om stipendium.

Vårmötet är ett ”multidiciplinärt” möte för sköterskor, ingenjörer och andra yrkesgrupper som arbetar med dialys på sjukhus och företag. 

Här lär man känna och kan dela erfarenheter med kollegor från övriga landet.
Det kontaktnätet har vi alla nytta av. Det finns ca. fem parallella program med föreläsningar att välja bland.

Föjl länken för mer information om kongressen från SNSF.

I år är MTFD även arrangör för teknikerprogrammer för Nordiatrans.
Det på grund av att Vårmötet detta år är ett sammarbete mellan Nordiatrans, Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening och Diaverum.
En unik möjlighet för kunskapsutbyte mellan Nordiska teknikerkollegor!

Här hittar du preliminärt teknikerprogram.