Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 16 augusti 2007

Teknisk profil: DIALYSINGENJÖR

EDTNA/ERCA Länk för att se den europeiska tekniska profilen för en dialysingenjör.

http://www.associationhq.com/edtna/pdf/DialysisTechnicianProfile.pdf