Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 13 januari 2009

Sök medel för deltagande vid dialysmöten och kongresser

Alla medlemmar som önskar åka på dialysmöten och kongresser kan ansöka om resebidrag.

Alla medlemmar som önskar åka på dialysmöten och kongresser kan ansöka om resebidrag. Om det finns ekonomiska medel och att det är inom ramarna av vad styrelsen bedömer lämpligt kan mtfd hjälpa till med ett resebidrag för att kunna deltaga på tex. vårmöte(årsmöte), nordiatrans eller EDTNA. Kontakta någon i styrelsen med din ansökan så behandlas den på nästkommande styrelsemöte.