Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 9 maj 2022

SLS 22/9

SLS 2022 22/9 Rosenlunds sjukhus

Kursinbjudan – Utbildningsdag SLS-2022, Svensk läkemedelsstandard, dialyskapitlet, 22 september 2022 på Rosenlunds Sjukhus i Stockholm.


Medicin Teknisk Förening Dialys, MTFD, anordnar en utbildningsdag om dialyskapitlet i SLS. Kursen riktar sig först och främst till de nyckelpersoner som omnämns i SLS; verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga, avdelningsföreståndare, bitr. avdelningsföreståndare, medicinsktekniska ingenjörer, sakkunniga apotekare, vårdhygienisk expertis som arbetar mot dialysavdelningar och sjuksköterskor som arbetar med rutiner och instruktioner är en målgrupp.

 

Följ denna länk för preliminärt program

 

Följ denna länk för att anmäla dig!


Dr.Rolf Nystrand arbetar som mikrobiologisk konsult inom industrin med hela världen som arbetsfält. Han har specialistkunskaper inom dialys och har föreläst på SLS-kurser sedan starten.


Läkemedelsverket belyser bl.a. förväntningar på verksamheterna före, under och efter inspektion, samt resultat för inspektioner genomförda under åren 2020 och 2021. Status för de nya föreskrifterna kommer också tas upp och vilka ändringar som har gjorts jämfört med SLSen.


MTFD föreläser om blandningsprinciper i olika dialysmaskiner. Hur fungerar blandningen och hur påverkar det den kemiska sammanställningen i dialysat.


MTFD föreläser om tillbudsrapportering gällande medicintekniska produkter.
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.


Kursavgiften är 2 800 kr (exkl. moms). I den ingår lunch, kaffe, kursmaterial. Deltagarantalet är begränsat till 70 personer. Anmälningsdatum gäller som köplats vid överbokning.


Bekräftelse på anmälan skickas via e-post. Kursintyg skickas via e-post.
Information om kursen lämnas av: Joost Fokkelman, ordförande i MTFD. Tel. 0500-43 15 53, e-post joost.fokkelman@vgregion.se


Anmälan: Senast den 15 september www.mtfd.se/events. Faktura skickas omgående.


Kursen anordnas på Rosenlunds Sjukhus. Enklast tar man sig till Södra station, uppgång Rosenlundsgatan, promenadavstånd till sjukhuset. Adress: Tideliusgatan 12, 118 69 Stockholm.


Välkomna till kurs den 22 februari 2022 på Rosenlunds Sjukhus i Stockholm!