Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 24 maj 2020

SLS 2021, Danderyds Sjukhus 4 feb 2021

Preliminärt program SLS 2021!

En utbildningsdag den 4 februari 2021 på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Intressanta föreläsningar där vi belyser Svensk Läkemedels Standard, dialyskapitlet samt LVs förslag till nya föreskrifter.

 

Följ denna länk för att hitta mer information. 

Anmälan klicka på länken.

Sista anmälningsdag 21 januari 2021

 

Föjande programpunkter kommer att ingå i programmet:

- SLS och GMP, grundprinciper och innehåll, Joost Fokkelman

- Läkemedelsverket (LV) informerar (Anita Järvinen-Wirell):

Arbetet med ny föreskrifter om on-linetillverkning och hantering av substitutionsvätskor 

Erfarenheter från inspektioner på dialysavdelningar

- HDF-ON-LINE och mikrobiologi, Rolf Nystrand

- Kvalitetssystem GMP, provtagning, Ingvild Parnerud

- Studiebesök på Danderyds Sjukhus, dialysavdelningen, Gunnar Malmström