Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 10 december 2013

SLS 2014 kurs

Kurs på Danderyds sjukhus AB 2014-02-06 om dialyskapitlet i Svensk läkemedelsstandard. Vi har fått ett väldigt bra gensvar från våra dialysavdelningar i år. Kursplatserna är slut och vår aula kan inte klara fler deltagare. Ni som inte hunnit anmäla Er. Välkomna på SLS2014. Vi kommer även att diskutera provtagning på Vårmötet i Trollhättan den 11-13 maj. Stockholm 2014-01-23 Gunnar Malmström

 

 SLSbild

 

 

Inbjudan till utbildningsdag  SLS-2014, Svensk läkemedels

Standard , dialyskapitlet den 6 februari 2014 på Danderyds sjukhus i Stockholm.

 

Dialysteknikföreningen MTFD, anordnar en utbildningsdag om dialyskapitlet i SLS. Kursen riktar sig först och främst till de nyckelpersoner som omnämns i SLS; verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga, avdelningsföreståndare, bitr. avdelningsföreståndare, medicinsktekniska ingenjörer, kvalitetsansvariga apotekare och vårdhygienisk expertis som arbetar mot dialysavdelningar. Sjuksköterskor som arbetar med rutiner och instruktioner är en målgrupp. Nytt för i år är en diskussion om provtagningsrutiner för dialysmaskiner och vattenrenare- kostnad/nytta. Mtfd redovisar sammanställningar av provtagningsresultat och förslag till nya riktlinjer.

 

Dr. Rolf Nystrand arbetar som mikrobiologisk konsult inom industrin med hela världen som arbetsfält. Han har specialistkunskaper inom dialys och har föreläst på sls-kurser sedan starten.  Ulla Hultström är inspektör på läkemedelsverket: Hon gör inspektioner på dialysavdelningar med on-line-beredning. Per Gillblom på läkemedelsverket har stor erfarenhet av det medicintekniska regelverket som styr vår dialysverksamhet. Bodil Jönsson, kvalitetsansvarig sjuksköterska på dialysen i Malmö med lång erfarenhet av kvalitetssystem. Gert-Inge Bertinsson är kemist på Gambro Lundia AB. Han har varit med och utvecklat dialysmaskiner och verifierar kvalitetsprocesser. Gunnar Malmström är ordförande i MTFD med 30 års erfarenhet av dialysteknik.

Rolf Nystrands föreläsning sponsras av Baxter-Gambro. 

 

Kursavgiften är 2 900 kr (inkl. moms). I den ingår lunch, kaffe, kursmaterial. Deltagarantalet är begränsat till 90 personer. Anmälningsdatum gäller som köplats vid överbokning. Vi rekommenderar att Ni kontaktar Patienthotellet på Danderyds sjukhus om Ni behöver rum; tel. 08- 622 90 00. Kursledningen kan inte administrera rumsbokning.

 

Lokal: Danderyds sjukhus AB i Aulan. Föreläsningssalen ligger på entréplanet nära huvudingången.

 

Information om kursen lämnas av: Gunnar Malmström, Danderyds sjukhus/MTA. Tel 08- 123 560 43,  e-post; gunnar.malmstrom@ds.se .

 

Anmälan: Senast den 23 januari. Anmäl dig här. Faktura skickas i februari.

 

Denna inbjudan går ut till alla dialysavdelningar, MTA-dialysingenjörer, kvalitetsansvariga apotekare. Vi hoppas att Ni som får inbjudan hjälper till att sprida informationen till nyckelpersonerna i Er dialysorganisation. Det innefattar dialyssjuksköterskor som arbetar med rutiner och instruktioner, medicinskt ansvariga läkare och vårdhygienisk personal. Bekräftelse på anmälan skickas via e-post

 

Välkomna till Stockholm den 6 februari 2014

 

Gunnar Malmström

Stockholm 2014-12-02

 

Preliminärt program för SLS2014 seminarium på Danderyds sjukhus i aulan

 

Tid

Ämne

Föreläsare

Anm.

 

08.30-09.15

Registrering, kaffe

 

Aulan

09.15-09.30

Inledning

Gunnar Malmström

 

Danderyds sjukhus

MT

09.30-10.00

Verifiering  dialysmaskiner, sammanställning prov, diskussion om rutiner

Gunnar Malmström

 

Joost Fokkelman

Medicinsk Teknik,  Danderyds sjukhus

Medicinsk Teknik, Skaraborgs Sjukhhus

 

10.00- 11.00

Erfarenheter från inspektioner på dialysavdelningar.

Ulla Hultström

Per Gillblom

Läkemedelsverket

11.00-11.15

Frågestund Läkemedelsverket

 

Läkemedelsverket

11.15-12.15

Lunch

 

Sjukhusets matsal

12.15-13.00

HDF-ON-LINE  Microbiologi

Provtagning, utvärdering

Rolf Nystrand

Bio-TeQ Nystrand Consulting AB

13.00-13.10

Paus

 

 

13.10-14.10

HDF-ON-LINE  Microbiologi

Provtagning, utvärdering

Rolf Nystrand

Bio-TeQ Nystrand Consulting AB

14.10-14.40

Fika

 

 

14.40-15.20

Kemisk provtagning på dialysmaskiner och vatten för dialys.

Gert-Inge Bertinsson

Kemist

Gambro Lundia AB

15.20-15.30

Paus

 

 

15.30- 16.20

Kvalitetssystem på dialysavdelningar

Bodil Jönsson

SSK kvalitetsansv

Skånes Universitets sjukhus

16.20-16.30

Sammanfattning, frågor

Kursintyg

Gunnar Malmström

Medicinsk Teknik

Karolinska Universitets sjukhuset

 

 

 

 

16.30-17.30

Studiebesök på DS dialys

 

Gunnar Malmström

Danderyds sjukhus AB, MT

 

 

 

 

 

Aulan ligger vid huvudingången, följ skyltning. Danderyds sjukhus kommer man enklast till med tunnelbanan, station Danderyds sjukhus. Det tar ca 15 min från T-centralen. Studiebesöket är utanför kursen, de som har tid är välkomna.