Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 8 oktober 2012

SLS 2013

Inbjudan till utbildningsdag SLS-2013, Svensk läkemedelsstandard, den 14 februari 2012, Danderyds sjukhus, Stockholm.

Dialysteknikföreningen MTFD, anordnar en utbildningsdag om dialyskapitlet i SLS.

Kursen riktar sig först och främst till de nyckelpersoner som omnämns i SLS; verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga, avdelningsföreståndare, bitr. avdelningsföreståndare, medicinsktekniska ingenjörer, kvalitetsansvariga apotekare och vårdhygienisk expertis som arbetar mot dialysavdelningar. Sjuksköterskor som arbetar med rutiner och instruktioner är en målgrupp.

 

För mer info klicka här.