Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 31 oktober 2011

SLS 2012 - utbildning

MTFD arrangerar SLS 2012 på Danderyds sjukhus AB 2012-02-16.

För frågor om programmet: kontakta Gunnar Malmström tel 08-12356043 eller gunnar.malmstrom@ds.se