Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 29 maj 2013

Rapportering från Nordiatrans 2013 Oslo

MTFD rapporterar från teknikerprogram, Nordiatrans Oslo mars 2013

Rapportering i Dialäsen (Joost Fokkelman)