Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 7 juni 2005

Ny standard - IEC 60601-1

Ulf Boström, Linköping, redogör delar av nyheter i den nya standarden.

Bilagan är en PowerPoint-presentation.

http://www.mtfd.se/attach/IEC60601-1_MTFD.ppt