Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 11 februari 2014

Njurmedicinskt Vårmöte 2014, Trollhättan

 

Startdatum: 2014-05-11
Plats: Trollhättan 11-13 maj

 

På vårmötet har man möjlighet att träffa alla discipliner inom njurmedin.

MTFD har eget teknikprogram för dialysingenjörer samt årsmöte. Välkomna!

 

Läs mer på:

http://snsf.eu/varmoten

 

MTFD står för konferensavgift för de första 15 medlemmarna i MTFD som anmäler sig senast 8 mars. Vill du utnyttja detta erbjudande så kontaktar du:

Gunnar Malmström