Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 25 maj 2020

MTFDs kommenterar LVs nya föreskrifter

MTFD arbetsgrupp kommenterar LVs nya föreskrifter

Läkemedelsverket har gjord ett remissutskick gällande:
Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om on-linetillverkning och hantering av substitutionsvätskor (dialysföreskrifter).

Klicka här för att ladda ner.

MTFD vill gärna hjälpa sina medlemmar med att kommentera dessa nya föreskrifter.


Därför har MTFDs styrelse bildat en arbetsgrupp som jobbar med ett dokument som medlemmar kan använda i sitt arbete.

Klicka här för att ladda ner MTFDs kommentarer.

Hoppas det kan underlätta för er!