Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 31 oktober 2011

MTFD medlemsanmälan

Vi har ombildat MTFD föreningen och har en ny medlemslista.

MTFD medlemsregister

Ny intresseförening för medinsktekniska ingenjörer som jobbar med dialys. Du som ännu inte anmält dig till MTFD medlemsregistret på vår hemsida, gör det NU! Medlemsavgiften används till största delen till vår prenumeration av tidningen Dialäsen. Om du vill ha Dialäsen i din brevlåda- betala vår låga medlemsavgift på 150 kr för 2012. Medlemskapet ger dig också rabatterad deltagaravgift på Vårmötet 2012 i Uppsala i maj.

Om du inte fått någon Dialäsen så beror det troligvis på att du inte betalt din medlemsavgift för 2011.

Betala medlemsavgiften på bankgiro 658-0187, glöm inte att skriva ditt namn.