Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 7 november 2012

MTFD årsmöte i Uppsala 2012-05-15

MTFD hade ett mycket givande tekniskt program. På årsmötet togs beslut om att satsa på värvning av nya medlemmar.

 

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse