Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 22 mars 2005

MTF-D Årsmöte / Vårmöte i Linköping

29-31/5 2005

Gå in på http://www.snsf.nu för att anmäla er. Före 31/3 är det en billigare kongressavgift.

Söndag 29/5

11.00  Registrering.

18.45  Get together party
           Buss avgår från Konsert - Kongress 
           till Cloetta Center


Måndag 30/5

 

Gemensamt med sjuksköterskeprogrammet

 

 8.00- 8.30  Registrering och utställning.

 8.30- 8.40  Invigning av borgmästare Eva Joelsson.

 8.40- 9.00  Elisabeth Fransson, ordf SNSF´s hälsar
                  välkommen.

 9.00- 9.15  Historik SNSF ??.

 9.15-10.00  Säkerhet ur ett vårdperspektiv.
                   Överläkare Stefan Melander, Linköping

 

10.00-10.45  Kaffe och utställning.

10.45-11.30  Säkerhet ur handhavande synpunkt.
                    Medicinteknisk ingenjör Lars Karlsson, 
                    Danderyds sjukhus

Teknikerprogram

11.40-12.10  Mobiltelefoner på sjukhus
                     Medicinteknisk ingenjör Therese Marve,
                     Huddinge sjukhus 

12.10-12.40  Elinstallationer på dialysavdelning / IT-nät
                     Niklas Lundström, Elektrokapsel Järbo 

12.40-12.45  Frågor

12.45-14.00  Lunch

14.00-14.30  Elsäkerhetsproblem och skyddsåtgärder 
                   medicinteknisk utrustning
                     Medicinteknisk ingenjör Lars Karlsson, 
                     Danderyds sjukhus

14.30-15.00  Elsäkerhet vid dialys med CDK, 
                    leverantörernas rekommendationer
                     Representanter från Gambro, 
                     Fresenius, Baxter

15.00-15.30  Kaffe och utställning.

15.30-17.00  Studiebesök på Garnisondialysen samt 
                   dialysavdelningen, Christ vattenreningsanl.

19.00           Bankett, Restaurang Garden, 
                   Konsert - Kongress


Tisdag 31/5

Teknikerprogram

 

 8.30- 8.45  Kemiska kvaliteten på hemodialys- och 
                  hemofiltrationsvätskor ? - Vad säger SLS ?

 8.45- 9.15  Hur uppfyller vi den kemiska kvaliteten ?
                  Noggrannhet i analysmetoder etc.
                    Kennet Johansson, Sjukhusapoteket Umeå

 9.15- 9.45  Hur uppfyller vi den kemiska kvaliteten ?
                  Noggrannheten i maskinernas 
                  inblandningssystem.
                    Representanter från Gambro, 
                    Fresenius, Baxter

 9.45-10.00  Frågor / Diskussion 

10.00-10.45  Kaffe och utställning.

10.45-11.15  IEC 60601-1 ny utgåva.
                     Medicinteknisk ingenjör Ulf Boström, 
                     Linköping. 

11.15-12.15  Årsmöte MTF-D

12.15-13.30  Lunch

Gemensamt med sjuksköterskeprogrammet

 

13.30-13.45  Mätning av blodvolym som hjälp vid 
                   torrviktsbestämning. 
                     Sjukskötare Jan-Olov Vesterlund, 
                     Överläkare Ingela Fehrman, 
                     Sophiahemmet/Stockholm.

13.45-14.00  Övervakning vid dialys med en ny metod 
                   baserad på UV-absorption. 
                     Sjukskötare Fredrik Uhlin, Linköping.

14.00-14.45  Goda relationer.
                      Gästföreläsare professor Stefan Einhorn.

14.45-15.15  Kaffe och utställning.

15.15-16.00  Goda relationer fortsättning

 

16.00            Avslutning.

 

Med reservation för eventuella ändringar.