Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 31 december 2004

Mobiltelefon - Dialys?

Cell phone use in the dialysis clinic: Is it time to review?

En artikel angående mobiltelefonanvändning på dialyskliniker:

/media/3036/NNI_cell_phones.pdf