Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 27 mars 2019

Mer info om BREXIT

Baxter + Brexit = OK

Baxter har kommit med information om hur de agerar inför en eventuell Brexit.

Här hittar du deras utlåtande på engelska.