Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 26 april 2017

Föreläsningsmaterial Vårmöte Visby 2017

Föreläsningsmaterial från ett antal presentationer från Vårmötet 2016 i Umeå finns nu för nedladdning här.

Hållbarhetskriterier för upphandling av dialysutrustning samt förhållningssätt vid innovationsupphandling.

Nationell upphandling Norge. Erfarenheter, hur har det fungerat?

Framtidens Hälso- och Sjukvård

Hur långt har man kommit med central dialysövervakning (IT-nätverk) i Norden?

RO-membranteknik, grundprinciper

 

Utbildning som ges av MT till dialyspersonal:

1) Nöddrift av RO (Per Jonsson). 2) GMP utbildning (Joost Fokkelman)