Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 15 maj 2014

Föreläsningsmaterial Vårmöte 2014 Trollhättan

Efter inspirerande och givande dagar i Trollhättan publicerar MTFD nu ett antal presentationer från vårmötet.

 

Anna Norén: Vätgasberikat Vatten

Joost Fokkelman: Dialysvattenprovtagning

Eurofins: Dialysvattenanalyser

Giuliano Pacor: Standard of management of the dialysis water treatment

Monica Nyheim: Landsomfattande upphandling av dialysutrustning i Norge