Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 21 september 2016

Föreläsningsmaterial från Vårmöte Umeå 2016

Föreläsningsmaterial från ett antal presentationer från Vårmötet 2016 i Umeå finns nu för nedladdning här.

Tips och tricks vid apparatinstallation HHD

Social och ekonomisk utvärdering av olika dialysbehandlingsalternativ
Föreläsare: Johan Olsson, Göteborg

Värmedesinfektion A0 - ett hett tema
Föreläsare: Rolf Nystrand

Ny Internationellstandard för larmanslutning att stoppa blodpump. Hur kan ett larmföretag använda standarden. Föreläsare: Patrik Byhmer