Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 14 september 2015

Föreläsningsmaterial från Vårmöte Malmö 2015 (1)

Föreläsningsmaterial från ett antal presentationer från Vårmötet 2015 i Malmö finns nu för nedladdning här.

Danilo Concepcions föreläsningar om kvalitetssystem i USA gällande dialys med fokus på tillverkning av dialysvätska: 

Danilo 1

Danilo 2

Danilo 3

Danilo 4

 

David Stenstads föreläsning om PFAS (perfluorerade och polyfluorerade ämnen) i dricksvatten i Uppsala:

Våra erfarenheter när PFAS upptäcktes i vårt ingångsvatten, Vårmöte 2015

 

Kalle Moreau & Tomas Jönssons presentationer om evakuering av dialysavdelningen på Sahlgenska Universitetssjukhus:

Evakuering av dialysen på Sahlgrenska

Ritning over Högsbos sjukhus tillfälliga dialysavdelning

Bildspel Högsbo Ss