Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 7 juni 2005

Elsäkerhet CDK/CVK

Dialysmaskiner är klassade som B men som kan användas i en CF-applikation.

Denna frågeställning illustrerades av Per-Ola Wictor ifrån Gambro på teknikersessionen vid vårmötet i Linköping. 

Denna bilaga är en Adobe Acrobat-fil.

http://www.mtfd.se/attach/Elsakerhet_CDK.pdf