Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 20 januari 2022

Dialyssystemet GMP-utbildning i Sigtuna 7-8 september 2022

Se information om utbildningen under Events