Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 12 januari 2021

Dialyssystemet GMP-utbildning i Sigtuna 29-30 september 2021

Dialyssystemet GMP-utbildning i Sigtuna 29-30 september 2021

Se information om utbildningen under Events