Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 12 november 2008

Dialysstandard

Kent Sundgren:s föreläsning i Dialysstandard.

MTF-D Dialysstandard 2008-05-20 public.ppt