Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 6 februari 2015

Dialäsen 6_2014

Framöver kan du läsa det som MTFD publicerar i tidskriften Dialäsen.

Dialäsen 6_2014