Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 12 november 2008

Blandningssystem och kemisk dialysvätska

Gambro:s blandningssystem och Kemisk kvalitetssäkring av dialysvätska. Föreläsning av Gert-Inge Bertinsson.

Gambro:s blandningssystem 
Ystad Maj 2008.ppt 

Presentation av Gert-Inge med statistik Na, K, Cl i Umeå och Danderyd. 
Ystad Matvarden Maj 2008.ppt