Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo
den 7 maj 2008

Årsmöte MTFd i Ystad 2008

Detta är den officiella kallelsen till MTF-D årsmötet.

Välkomna den 19/5 2008 kl. 11.15- 12.15.

Vårt söndagsmöte har blivit senarelagt på söndagen pga att det är svårt att smidigt ta sig till Ystad en tidig söndagsmorgon. Idéseminariet är förlagt till Alu stenar vid Kåseberga.

 

Årsmöte MTF-D 2008-05-19

§1 Mötet öppnas. Deltagarlista.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3 Godkännande av dagordning och kallelse till årsmötet

§4 Årsrapport 2006

§5 Ekonomisk redovisning och Revisionsrapport

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen

§7 Val av styrelse samt firmatecknare

§8 Motioner

§9 Verksamhetsplan 2007

§10 Mötet avslutas