Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

ScanMed

Scan-Med AB är dotterbolag till Scan-Med AS Norway som grundades år 1982. Kärnverksamheten är försäljning av medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial till sjukhus och privata kliniker.