Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Nordic Medcom

Nordic Medcom är en återförsäljare av produkter inom området blodrening, kärlkatetrar, system för CRRT-behandling samt produkter för kronisk dialys. Inom våra affärsområden levererar företaget kompletta produktsystem för olika patientbehov.