Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Nipro

Nipro är tillverkare av Dialysprodukter. I sortimemtet finns allt från förbrukningsartiklar till hemodialysmaskiner samt vattenreningsanläggningar (i samarbete med Phoenix Pure Water).