Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Herbahealth


Herbahealth

Herbahealth distribuerar teststickor med hög kvalitet till dialysavdelningar i Skandinavien för att öka patientsäkerheten.