Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Fresenius


Fresenius

Fresenius Medical Care Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, som tillhandahåller produkter och tjänster för dialysbehandling.