Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Gambro


Baxter Gambro

Baxter Gambro är ett globalt medicintekniskt företag och en av de ledande inom utveckling, tillverkning och leverans av produkter och terapier för njur- och leverdialys, behandling av Myelom samt övriga extrakorporeala terapier för patienter med kroniska eller akuta sjukdomar. Det är ett mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlingsmetoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.