Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Socialstyrelsen


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.