Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Medtechinfo


medtechinfo.com

Har du svårt att hålla koll på alla regler och standarder inom medicinteknik? Informationstjänsten medtechinfo.com hjälper dig att hålla dig uppdaterad genom nyheter inom området, omfattande information om de olika medicintekniska produktdirektiven, standarder inom medicinteknik och mycket mer!