Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Dialäsen


Dialäsen

Tidningen för personal inom transplantation och njursjukvård i Norden.